16.5.2017
Kunnanvaltuuston kokouskutsu 29.5.2017
Kunnanvaltuuston kokouskutsu 29.5.2017


15.5.2017
Tuusniemen kesälehti 2017
Tuusniemi 2017 -kesälehti on jaettu laajasti yli 60 000 ...


3.5.2017
Kunnat sitoutuneet jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätystuotteiden käyttöön
Kuntien omassa toiminnassa ja julkisissa hankinnois...


2.3.2017
Järjestöjen avustukset haettavina
Tuusniemen kunnan sivistyslautakunnan myöntämät järjestö...  3.5.2017

  Kuntien omassa toiminnassa ja julkisissa hankinnoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi kiertotalouden toteutumiseen. Savo-Pielisen alueella jätehuoltoyhteistyötä tekevät 16 kuntaa ovat hyväksyneet alkuvuonna 2017 yhteisen jätepoliittisen ohjelman, jossa ne sitoutuvat toimimaan esimerkillisesti niin jätteiden synnyn ehkäisemisessä kuin kierrättämisessä.

  Kuntien toiminnassa ja niiden tekemissä hankinnoissa on tarkoitus ottaa huomioon entistä paremmin se, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Samoin edistetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjen ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankkimista. Kuntien käytöstä poistuville tavaroille etsitään uusiokäyttömahdollisuuksia. Ruokahävikin vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ylijäämäruoan myyntiä pyritään laajentamaan.

  Kuntien jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ohjaavat myös omistamansa jäteyhtiön, Jätekukon toimintaa. Tavoitteena on kehittää asukkaille tarjottavia palveluja edelleen siten, että kierrätys ja ympäristövastuullisuus lisääntyvät. Myös jätelautakunta toteuttaa osaltaan ohjelmaa esimerkiksi seuraamalla, että asukkaat järjestävät jätehuollon asianmukaisesti.

  Ohjelman tavoitteisiin kokonaisuudessaan voi tutustua täällä:
   
   
   
   
     Tuusniemen kunta: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi | hallinto@tuusniemi.fi | email: etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi | www.tuusniemi.fi