26.4.2017
Kunnanvaltuuston kokouskutsu 08.05.20174.4.2017
Tuusniemen kehittämissäätiön avustukset 2017 haettavissa 14.4.-15.5.2017
Tuusniemen Kehittämissäätiön avustusten 2017 hakuaika al...


2.3.2017
Järjestöjen avustukset haettavina
Tuusniemen kunnan sivistyslautakunnan myöntämät järjestö...


6.2.2017
NUORTEN KESÄTYÖHARJOITTELU
Tuusniemen kunta välittää 16 – 21-vuotiaille tuusniemelä...  2.3.2017

  Tuusniemen kunnan sivistyslautakunnan myöntämät järjestöavustukset ovat nyt haettavina.

   

  *Toiminta-avustukset on tarkoitettu järjestöjen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.
  *Kohdeavustus on tarkoitettu tietyn erityisen toiminnan kustannuksiin, joka ei ole kuukausittaista perustoimintaa.
  *Liikuntapaikan kunnossapitoavustus on tarkoitettu yleiseen käyttöön tarkoitetun liikuntapaikan perushuoltoon.

  Vapaa-aikapalveluiden määrärahassa järjestöjen avustuksiin on varattu 18.000 euroa. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksiin on varattu 6.500 euroa.

   

  Suomi100 -teemaan liittyen kunnassa on tehty erillinen linjaus: mikäli järjestöt toteuttavat vuoden aikana valtakunnalliseen teemaan sopivia tapahtumia, niin kunta voi niitä tukea pienimuotoisesti esim. antamalla tapahtumaan työpanosta, tiloja korvauksetta käyttöön tai osallistumalla tapahtumasta aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin. Vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulainen on näissä asioissa yhdyshenkilö, ja mahdollisiin kustannuksiin käytetään kulttuuri- tai liikuntapalveluiden käyttötalousmäärärahoja.

   

  1.      Lautakunta päätti, että toiminta- ja liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset julistetaan haettavaksi 31.3.2017 mennessä. Kohdeavustuksia voi hakea 30.9.2017 saakka kuitenkin niin, että avustus on haettava ennen toiminnan suorittamista.

  2.      Toiminta-avustuksia myönnettäessä painotetaan lapsi- ja nuorisotyötä, Tuusniemellä tapahtuvaa toimintaa ja avustuksen suhdetta järjestön muuhun varainhankintaan. Kohdeavustuksen kohteen on oltava jotain uutta toimintaa, jonka tarve on ilmennyt varsinaisen toiminta-avustuksen hakuajan jälkeen.

  3.      Tuusniemen Kylät ry hakee avustusta kaikkien jäsenkyliensä puolesta, ja jakaa heille myönnettävän avustuksen eteenpäin kylille. Kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat eivät saa sivistyslautakunnalta erillistä toiminta- tai kohdeavustusta.

  4.      Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustusta myönnetään niiden liikuntapaikkojen kunnossapitoon, jotka ovat selkeästi aktiivisessa käytössä. 

  5.      Mikäli kunta järjestää yhteistyössä järjestön kanssa tapahtumaa, ei sitä tueta myöntämällä järjestölle avustusta, vaan siihen kuuluviin kohtuullisiin menoihin käytetään vapaa-aikapalveluiden käyttötalousmäärärahoja.

   

  Avustuksia haetaan lomakkeella, joka löytyy tämän linkin takaa
  . Lomakkeessa on lueteltu tarvittavat liitteet.
   Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Tuusniemen kunta, Sirkku Kumpulainen, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi.
   
  Lisätietoja asiasta saa vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulaiselta, numerosta 040-845 7266 tai sähköpostilla sirkku.kumpulainen(a)Tuusniemi.fi

   
  Tuusniemen kunta: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi | hallinto@tuusniemi.fi | email: etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi | www.tuusniemi.fi